Quick question

You can send us any inquiries or remarks by means of following form.
sent away text will be delivered to info@nastenne-hodiny.pro address.

Company:
Name and fistname:
E-mail:
Your inquiry:

Copyright

Všechny fotografie, obrázky, údaje, informace, výsledky vyhledávání a texty na internetových stránkách provozovaných BB promo s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem.
Reprodukce, duplikace, modifikace jejich částí nebo celku je výslovně zakázána bez písemného souhlasu zástupce BB promo s.r.o.
Jakékoli neoprávněné použití, změny, kopírování, distribuce a nebo veřejná reprodukce je považována za porušení výše uvedených právních předpisů a bude mít za následek právní postih.

Ochranné známky:
Název Nástěnné-hodiny.pro a jeho grafická podoba (logo) jsou ochrannými známkami společnosti BB promo s.r.o. Všechna práva autorů a vlastníků jsou vyhrazena. 
Reprodukce celku nebo částí internetového obchodu www.nastenne-hodiny.pro je výslovně zakázána.
Lze tak činit jen s předchozím písemným souhlasem společnosti BB promo s.r.o. © 2010 - 2018

Veškeré užití obchodních firem, obchodních jmen, obchodních značek, ochranných známek, registrovaných ochranných známek včetně jejich grafických podob, které BB promo s.r.o. exkluzivně zastupuje v České a Slovenské republice (nebo dalších zemích) může být použito a činěno výhradně pouze se souhlasem BB promo s.r.o.

www.nastenne-hodiny.pro